Firma FESTFOL aktywnie rozwija swoją działalność w zakresie:

 

Izolacja obiektów

Izolacja w ochronie środowiska

Izolacja w ogrodnictwie

Izolacja budynków 

Izolacji obiektów/budowli inżynierskich:

 

 • drogi i autostrady
 • przepusty drogowe
 • zbiorniki przeciwpożarowe
 • zbiorniki na gnojowice
 • parkingi

Izolacji w ochronie środowiska:

 

 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje paliw
 • składowiska odpadów
 • wały przeciwpowodziowe
 • zbiorniki odparowujące, biogazownie

Izolacji zbiorników wodnych ( np. w ogrodnictwie):

 

 • oczka wodne
 • stawy ogrodowe
 • stawy rybne
 • baseny kąpielowe
 • rzeczki

Izolacji budynków:

 

 • zabezpieczenie fundamentów przed wodami gruntowymi
 • piwnice
 • posadzki
 • tarasy